Kancelaria Adwokacka Joanna Dzięgiel

Prawo administracyjne

– reprezentacja Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi
– sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego

ul. 3 Maja 28 lok. 08 B
35-030 Rzeszów

tel. kom.
+48 662 648 488