Kancelaria Adwokacka Joanna Dzięgiel

Prawo administracyjne

– reprezentacja Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi
– sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego

ul. Hetmańska 9 lok. 100
35-045 Rzeszów

tel. kom.
+48 662 648 488