Kancelaria Adwokacka Joanna Dzięgiel

Prawo cywilne

– sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. ustanowienie i zniesienie służebności, ochrona własności i posiadania, zasiedzenie)
– sprawy o ochronę dóbr osobistych
– sprawy związane niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów
– umowy cywilnoprawne
– księgi wieczyste i hipoteka

ul. Hetmańska 9 lok. 100
35-045 Rzeszów

tel. kom.
+48 662 648 488