Kancelaria Adwokacka Joanna Dzięgiel

Prawo karne

– obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
– reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (m.in. przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary)
– reprezentacja pokrzywdzonych
– sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji

ul. 3 Maja 28 lok. 08 B
35-030 Rzeszów

tel. kom.
+48 662 648 488