Kancelaria Adwokacka Joanna Dzięgiel

Kilka słów O mnie

Adwokat Joanna Dzięgiel

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wielokrotna stypendystka naukowa. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

W 2011r. na ocenę bardzo dobrą obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy”.

W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe angażując się w inicjatywy organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (działalność w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, uczestnictwo w licznych specjalistycznych szkoleniach i  konferencjach naukowych) oraz odbywając praktyki w kancelariach adwokackich w  Rzeszowie i w organach wymiaru sprawiedliwości. Brała udział w projekcie „Street Law – Być bliżej prawa”, którego ideą jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa.

W latach 2012 – 2014 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W okresie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała w  Zespole Adwokackim Nr 3 w  Rzeszowie.

W 2014 r. otrzymała wyróżnienie w izbowym konkursie krasomówczym.

Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

ul. Hetmańska 9 lok. 100
35-045 Rzeszów

tel. kom.
+48 662 648 488